Kontakt

Wszelkie pytania, propozycje współpracy czy po prostu słowa otuchy / krytyki prosimy nadsyłać na adres lapsuscalamikul@gmail.com. Alternatywnie proponujemy skorzystać z formularza poniżej.

Adres do wysyłki:

Redakcja „Lapsus Calami”

Katedra Tekstologii i Edytorstwa KUL

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

pokój CN-217


Reklamy