Zespół redakcyjny

Lapsus2„Lapsus Calami” (łac. potknięcie pióra) powstało w październiku 2015 roku z inicjatywy studentów Edytorstwa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Z początku „Lapsus” miał istnieć jako pismo specjalistyczne, stricte edytorskie, ale wraz z kolejnymi numerami magazyn stopniowo otwierał się na ogólnie pojętą kulturę i sztukę pisarską.

Obecnie publikujemy teksty związane z branżą wydawniczą, drukarską i filologiczną.


Osoby tworzące „Lapsusa”:

Aleksandra Stronkowska – Redaktor naczelny

Zuzanna Markowska – Sekretarz

Aleksandra Liszka – Dział DTP

Viktoria Kopaczewska – Członek redakcji/dział korekty

Monika Błaszczak – Członek redakcji/dział korekty

Michał Nowakowski  Członek redakcji/dział promocji

Agnieszka Zarek – Fotograf

Mateusz Kaczoruk – Ilustrator

Ponadto wyjątkowy wkład w powstanie pisma włożyli:

Anna Pietroń

Artur Truszkowski

Reklamy