Zespół redakcyjny

„Lapsus Calami” (łac. potknięcie pióra) powstało w październiku 2015 roku z inicjatywy studentów Edytorstwa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Z początku „Lapsus” miał istnieć jako pismo specjalistyczne, stricte edytorskie, ale wraz z kolejnymi numerami magazyn stopniowo otwierał się na ogólnie pojętą kulturę i sztukę pisarską.

Obecnie publikujemy teksty związane z branżą wydawniczą, drukarską i filologiczną.


Skład redakcji:

Redaktor Naczelny: Zofia Pawluk

Zastępca Redaktora: Anna Walas

Sekretarz: Ewelina Dubicka

Fotografia: Monika Łukaszczyk

Grafika: Dominika Filas

Skład: Ewelina Dubicka

Redakcja: Anna Salwowska, Jakub Wiatr

Korekta: Aleksandra Żak, Michał Szkopek, Sylwia Reguła

Ponadto wyjątkowy wkład w powstanie pisma włożyli:

Anna Pietroń

Artur Truszkowski

Reklamy